Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Sportmassage Maastricht na elke behandeling gereinigd. Uiteraard kunt u uw eigen badlakens meebrengen.

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een intakegesprek gehouden met betrekking tot uw gezondheid en uw medisch verleden.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de massage aan mij te vertellen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

Sportmassage Maastricht is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Sportmassage Maastricht is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Sportmassage Maastricht behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimte.


Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.